İSTANBUL ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ

Çocukluk ve ergenlik dönemi, psikologların özellikle altını çizdiği hassas dönemlerdir. Bu dönem çeşitli psikolojik yakınmalara zemin hazırlayabildiğinden psikolog desteği almak, hem sorunların hem  de çocuk-ergen sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bdt Minerva Psikiyatri Merkezi olarak çocuk ve ergenlere yönelik terapiler ile İstanbul çocuk psikiyatrisi arayışında bir çok kişi için doğru adres olmayı başardık.

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocukluk ve ergenlik dönemi bireyin kişiliğinin şekillendiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen davranışlar, edinilen beceriler, hayatlarının geri kalanında karşılaşacakları durumlara yaklaşımlarını belirlemede yön verici olabilecektir. Bu dönemde yaşanan davranış sorunları, psikiyatrik sorunlar, kişilik gelişimlerine ve sosyal ilişkilerine etki edebileceği gibi akademik gelişimleri üzerinde de rol oynar.

Aynı şekilde bu dönemde kazanılan yanlış edinimler, ilerleyen yaşlarda ikili ilişkiler ve çeşitli psikiyatrik bozukluklar (anksiyete, madde kullanım bozuklukları vb.) için zemin hazırlayabilmektedir.

ÇOCUK-ERGEN TERAPİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR:

Çocuk-ergen terapileri yetişkin çalışmalarına göre bazı farklılıklar gösterebilir. Özellikle ergenlerde, yaş döneminin özelliklerini göz önünde bulundurmak, bununla birlikte ergenin kişisel özelliklerine göre yaklaşım oluşturmak önemlidir. Ayrıca terapi sürecinde psikoloğun yöntemleri dışında yaş ve jenerasyon farkı kurulan ilişkide rol oynayabilir.

BDT Minerva Psikiyatri’de

ÇOCUK-ERGEN TERAPİLERİ

Bdt Minerva Psikiyatri Merkezi bünyesinde çocuk-ergen biriminde yaptığımız çalışmalarda, çocukların uygun kişilik özellikleri geliştirmelerine, anne-baba, kardeş ve çevre ile yaşanan sosyal çatışma ve sorunların çözümüne, okul ve eğitim performansına, psikolojik yakınmaların tedavisine destek olmayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızda, oyun terapisi, bilişsel davranışçı psikoterapi, ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy), akılcı duygusal davranış terapisi ve motivasyonel görüşme uygulamaları kullanılmaktadır.

Merkezimizde çocuk-ergen çalışmaları anne-babanın aktif katılımını kapsamaktadır. Bireysel görüşmelere ek olarak, gerekli görülen durumlarda terapi dışında zeka ve gelişim testleri de merkezimizde uygulanabilmektedir.

Çocuk-Ergen Terapileri Neleri Kapsar?

Çocuk ergen terapileri aşağıda belirtilen durumlarda kişinin yaşamını zorlayan durumlarla baş etme becerileri geliştirmesi, kendisini daha iyi hissedebilmesi, iletişim, kendini ifade ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

  • Yaygın psikiyatrik bozukluklar (depresyon, anksiyete, panik atak, takıntı, sosyal fobi vb)
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Gelişimsel bozukluklarda sosyal readaptasyon ve psikoeğitim
  • Davranış bozuklukları ve riskli davranışlara müdahale
  • Bağımlılık tedavi önleme ve koruma
  • Sosyal ilişki kurma becerileri
  • Kardeş kıskançlığı
  • Yeme ve uyku sorunları
  • Okul ve akademik performans sorunları
  • Tercih ve kariyer danışmanlığı