Ergenlik Döneminde Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik belirtilerin yer aldığı bir durum olarak ele alınmaktadır. Bilişsel boyutunu ele aldığımızda, sınav kaygısı genç bireylerin sınava karşı yüklediği anlamlardan meydana gelen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Sınav sonucunda başarılı ya da başarısız olacağız düşüncelerinden başarısız olma fikri ,kişilerde kaygı mekanizmasının temelini oluşturmaktadır. Duygusal boyutuna baktığımızda ise yaşanan duyguların; korku, üzüntü ve endişe gibi çeşitli farklılaşmaların yaşandığı ve bu durumun da bireyin iyi oluş halini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. 

Davranışsal düzeye baktığımızda ise; bireylerin bu düşünce ve duygular ile birlikte kaçınma davranışlarının arttığı gözlemlenmektedir. Bu davranışlar arasında, ders çalışmama, uyuma isteği, plan yapamama, programa uymama gibi dışa vurumlarının olduğunu görmekteyiz. Bu bahsedilen boyutlar yoğunlaştığında birey fizyolojik olarak farklı tepki gösterebilir. Bunlar arasında; kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme, soluk alıp verişte hızlanma, el titremesi gösterilebilir. Bireyin yaşadığı bu süreçler ele alındığında, her bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik tepkilerin ele alındığı her boyutun uzman desteğiyle birlikte ele alınması bireyin günlük yaşantısını daha işlevsel hale getirerek, mevcut olan potansiyeli üzerinde kaygının olumsuz etkilerini minimum düzeye indirecektir.