Alkol Kullanım Bağımlılığı

1. Depresyon

2.Paranoya
3. Korsakof psikozu görülür.

Uzun süre alkol kullananlarda Tiyamin (B vitamin eksikliği)’e bağlıdır.

 • Ölüm orucu tutanlarda sık görülür.
 • Özellikle bellek bozuklukları yapar.
 • Epilepsi, peliferik nöropatiler (Werniche encephalopatisi) görülür.
 • Karaciğer yetersizlikleri(Siroz, Yağlı karaciğer) görülür.
 • %10 vakada kısırlık.
 • Kardiyak problemler.
 • Gebelikte alkol kullanımında çok önemli fötal alkol sendromu görülebilir. Bu annelerin bebeklerinde düşük doğum ağırlığı ve bilişsel bozukluklar ve yüzde anomaliler ile gözlenen bir durumdur.
TEDAVİ:
 • Aile terapileri, psiko terapiler, stres yönetiminin sağlanması ve bilişsel davranışçı tedaviler, ilaç tedavileri.
 • Acil durumlarda yatarak tedaviler.
 • Hasta ve aileye empatik yaklaşımlar önemlidir.
KORUYUCU YÖNTEMLER:
 • Alkolün elde edilmesinin kısıtlanması.
 • TV ve Radyo programları ile bilinçlendirmeler yapılması.
 • Arkadaş gruplarına yönelik tedaviler yapılması.
 • Alkol satışına yönelik reklamların kısıtlanması.
 • Hasta ile birebir görüşmeler çok önemlidir.
 • Ailenin desteklenmesi.
 • Mevcut depresyon ve anksiyede bozukluklarının tedavisi özellikle bu kişilerde panik bozukluğu sık olarak görülür.
 • Tedaviye yönelik AA grupları (Adsız Alkolikler) lideri olmayan aynı sorunları olan grupların oluşturduğu gruplardır. Kendine güven, motivasyon artırımı ve destek düşünceleri ile oluşan sorunun tedavisinde önemli neticeler alınabilen bir birliktelik oluşturan gruplardır. Sorunun çözümüne önemli katkılar yapar ve kişilerin kendisini değiştirme ve iyileşme isteğine önemli katkılar sağlarlar.
 • Gerektiğinde yatarak tedavi edilmelidir.